Nja, inte än, jag vill bläddra vidare!
Om kursen
Om avsnittet
Material

Avancerade diagram del 2 | Diagram för jämförelser

Använder du Excel diagram för att presentera siffror? Vill du ha inspiration för nya diagram samt öka din kunskap och hastighet när du bygger Excel diagram?

I den här serien får du en översikt över olika avancerade diagramtyper. Du får veta hur man använda dem och du får tips om hur du kan bygga dem på bästa sätt.

Vår serie kring Avancerade diagram är indelad i 5 huvudkategorier;

 1. Kombinationsdiagram
 2. Diagram som visar andelar av
 3. Diagram som visar relationer mellan 3 mått
 4. Diagramtyper för jämförelser
 5. Tips och tricks

I den här kursen fokuserar vi på kategorin 4 dvs diagram för jämförelser.

Kursen baseras på Excel 2016.

Målgrupp:

För dig som jobbar med Excel diagram men vill gå vidare och få mer inspiration och tips.

Innehåll:

 • Matris (BCG)
 • Egna fyrfältare
 • Vattensfallsdiagram
 • Trattdiagram
 • Polärdiagram (spindel-diagram)
 • Pareto-diagram

Material:

Det finns material att ladda ner i den här serien.

Utbildare: Annika Graflund

Vattenfallsdiagram

Du lär dig i detta avsnitt att nyttja den nya inbyggda diagramtypen som finns from Excel 2016 utifrån ett tänkt scenario kring besparingskrav.

TAGGAR: Vattenfallsdiagram, visualisera steg för steg, startvärde, målvärde, flytande värden, länkat format

Avancerade diagram del 2 | Diagram för jämförelser

Polärdiagram (Spindel-diagram)
1
Pareto-diagram
2
BCG matris
3
Definiera din egna fyrfältare
4
Vattenfallsdiagram
5
Trattdiagram
6