Nja, inte än, jag vill bläddra vidare!
Om kursen
Om avsnittet
Material

Hantera stora datamängder med Excel

Jobbar du mycket med data i Excel? Vill du spara tid när du hämtar data från olika källor? Eller när du justerar och tvättar data?

I den här filmserien visar vi hur du importerar eller ansluter, strukturerar och tvättar stora datamängder på ett effektivt sätt. Vi exemplifierar med ett scenario där vi läser in orderinformation från olika källor. Du lär det både traditionell Excelfunktionalitet som textimportguide, en serie text- och formateringsfunktioner men får också en introduktion till Power Query och frågeguide som är en kraftfull nyhet i Excel 2016.

Kursen baseras på Excel 2016 och är fullt kompatibel med Excel 2013.

Målgrupp: För dig som arbetar med stora datamängder eller vill börja använda Power Query.

Innehåll: 

DEL 1: HÄMTA DATA

 • Hämta data från olika källor
 • Hämta data med Power Query
 • Formatera inläst data

DEL 2: STRUKTURERA DATA

 • Komplettera tabeller med LETARAD
 • Vad kan gå fel med LETARAD (del1,2,3)
 • Dela och sammanfoga data med POWER QUERY
 • Vrid data med TRANSPONERA
 • Uppdaterad med ny data
 • Hantera dubbletter

DEL 3: TVÄTTA DATA

 • Versaler /gemener
 • Tvätta data med POWER QUERY
 • Formatera med TEXT TILL KOLUMNER
 • Formatera med POWER QUERY
 • Hantera DATUM och TID
 • Beräkna datum med POWER QUERY
 • Tvätta med 28 TEXTFUNKTIONER (se Excel tips och tricks)
 • Testa med 19 INFOFUNKTIONER (se Excel tips och tricks)

Material: se fliken ”Material” för att ladda ner övningsfiler (Excel) som hör ihop med filmerna.

Utbildare: Annika Graflund

 

Hämta data med POWER QUERY

Visste du att du kan effektivisera din hantering av stora datamängder genom att ansluta direkt till datakällan? Därmed slipper du importera filer och sammanställa data varje gång du behöver uppdatera med ny information. Excel 2016 har omfattande förbättrad och ny funktionalitet för att hämta och omforma data och för att ansluta direkt till olika datakällor. I den här filmen går vi igenom olika typer av anslutningsbars datakällor och visar även hur du kan hämta och omforma data med Power Query från en Accessdatabas.

TAGGAR: Hämta data, Omforma data, Power Query, Stäng och läs in till pivottabell, Nyhet Excel 2016, Ansluta till extern datakälla, Från tabell/intervall

Hantera stora datamängder med Excel

Introduktion
Avsnitt 1
Hämta data från olika källor
Avsnitt 2
Hämta data med POWER QUERY
Avsnitt 3
Formatera inläst data
Avsnitt 4
Komplettera tabeller med =LETARAD()
Avsnitt 5
Vad kan gå fel med =LETARAD() Del 1/3
Avsnitt 6
Vad kan gå fel med =LETARAD() Del 2/3
Avsnitt 7
Vad kan gå fel med =LETARAD() Del 3/3
Avsnitt 8
Koppla tabeller med POWER QUERY
Avsnitt 9
Dela och sammanfoga data med textfunktioner
Avsnitt 10
Dela och sammanfoga data med POWER QUERY
Avsnitt 11
Vrid data med TRANSPONERA
Avsnitt 12
Uppdatera med ny data
Avsnitt 13
Hantera dubbletter
Avsnitt 14
VERSALER/gemener
Avsnitt 15
Tvätta data med POWER QUERY
Avsnitt 16
Formatera med TEXT TILL KOLUMNER
Avsnitt 17
Formatera med POWER QUERY
Avsnitt 18
Hantera datum och tid
Avsnitt 19
Beräkna datum med POWER QUERY
Avsnitt 20