STÄNG FÖNSTER – TILLBAKA TILL FILMERNA
Om kursen
Om avsnittet
Material

Hantera stora datamängder med Excel

Jobbar du mycket med data i Excel? Vill du spara tid när du hämtar data från olika källor? Eller när du justerar och tvättar data?

I den här filmserien visar vi hur du importerar eller ansluter, strukturerar och tvättar stora datamängder på ett effektivt sätt. Vi exemplifierar med ett scenario där vi läser in orderinformation från olika källor. Du lär det både traditionell Excelfunktionalitet som textimportguide, en serie text- och formateringsfunktioner men får också en introduktion till Power Query och frågeguide som är en kraftfull nyhet i Excel 2016.

Kursen baseras på Excel 2016 och är fullt kompatibel med Excel 2013.

Målgrupp: För dig som arbetar med stora datamängder eller vill börja använda Power Query.

Innehåll: 

DEL 1: HÄMTA DATA

 • Hämta data från olika källor
 • Hämta data med Power Query
 • Formatera inläst data

DEL 2: STRUKTURERA DATA

 • Komplettera tabeller med LETARAD
 • Vad kan gå fel med LETARAD (del1,2,3)
 • Dela och sammanfoga data med POWER QUERY
 • Vrid data med TRANSPONERA
 • Uppdaterad med ny data
 • Hantera dubbletter

DEL 3: TVÄTTA DATA

 • Versaler /gemener
 • Tvätta data med POWER QUERY
 • Formatera med TEXT TILL KOLUMNER
 • Formatera med POWER QUERY
 • Hantera DATUM och TID
 • Beräkna datum med POWER QUERY
 • Tvätta med 28 TEXTFUNKTIONER (se Excel tips och tricks)
 • Testa med 19 INFOFUNKTIONER (se Excel tips och tricks)

Material: se fliken ”Material” för att ladda ner övningsfiler (Excel) som hör ihop med filmerna.

Utbildare: Annika Graflund

 

Introduktion

Ekonomer i organisationer med omfattande eller komplex verksamhet behöver ofta analysera stora datamängder i Excel. I den här filmserien visar vi hur du importerar, strukturerar och tvättar data på ett effektivt vis. Vi exemplifierar med ett scenario där vi läser in orderinformation från olika källor. Du kan tillämpa den teknik du lär dig i denna serie oavsett vilken typ av data du behöver hantera.

Hantera stora datamängder med Excel

Introduktion
Avsnitt 1
Hämta data från olika källor
Avsnitt 2
Hämta data med POWER QUERY
Avsnitt 3
Formatera inläst data
Avsnitt 4
Komplettera tabeller med =LETARAD()
Avsnitt 5
Vad kan gå fel med =LETARAD() Del 1/3
Avsnitt 6
Vad kan gå fel med =LETARAD() Del 2/3
Avsnitt 7
Vad kan gå fel med =LETARAD() Del 3/3
Avsnitt 8
Koppla tabeller med POWER QUERY
Avsnitt 9
Dela och sammanfoga data med textfunktioner
Avsnitt 10
Dela och sammanfoga data med POWER QUERY
Avsnitt 11
Vrid data med TRANSPONERA
Avsnitt 12
Uppdatera med ny data
Avsnitt 13
Hantera dubbletter
Avsnitt 14
VERSALER/gemener
Avsnitt 15
Tvätta data med POWER QUERY
Avsnitt 16
Formatera med TEXT TILL KOLUMNER
Avsnitt 17
Formatera med POWER QUERY
Avsnitt 18
Hantera datum och tid
Avsnitt 19
Beräkna datum med POWER QUERY
Avsnitt 20