Finansiella nyckeltal 17 filmer

Behöver du analysera lönsamhet, likviditet eller solvens? Vill du förstå skillnaden mellan olika nyckeltalen för effektivitet och hur prestanda och produktivitet hänger ihop med arbetsintensitet och kapitalintensitet?

I våra filmserier om finansiella nyckeltal går vi igenom de viktigaste ekonomiska måtten och indikatorerna. Vi visar hur nyckeltalen beräknas och fungerar med tydliga visualiseringar och modeller och förklarar hur de kan tolkas. Vi demonstrerar hur nyckeltalen påverkas av ändringar i balansräkning och resultaträkning. Filmerna riktar sig till dig som jobbar med ekonomi på alla nivåer: från redovisningsassistenter till controllers till ekonomichefer. Filmerna kan också vara till hjälp även för dig som behöver hjälp med att förklara ekonomi för icke-ekonomer. Oavsett vilken förkunskap du har – här kan du snabbt repetera och kalibrera din förståelse för olika nyckeltal och ekonomiska samband!

Lönsamhet

Lönsamhet

Finansiella nyckeltal för lönsamhet mäter företagets resultat i förhållande till omsättningen eller i förhållande till de olika typerna av kapital i balansräkningen. Nyckeltalen anger hur effektivt bolaget tjänar pengar och kan ge en indikation på bolagets konkurrenskraft och ledningens förmåga.

Jakob Nordmark

Likviditet

Likviditet

Likviditet är ett mått på den kortsiktiga betalningsförmågan, alltså förmågan att betala sina kortfristiga skulder i tid. Nyckeltalen för likviditet mäter förhållandet mellan de olika typerna av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i balansräkningen.

Jakob Nordmark

Andra nyckeltal och variabler

Andra nyckeltal och variabler

Vissa nyckeltal kan inte placeras i någon av kategorierna likviditet, solvens, lönsamhet och effektivitet. Därtill finns en rad ekonomiska variabler och begrepp som utgör komponenter i beräkningar av olika finansiella nyckeltal. I den här filmserien visar vi hur dessa nyckeltal och variabler fungerar.

Jakob Nordmark