Om kursen
Om avsnittet
Material

Andra nyckeltal och variabler

Det finns en rad nyckeltal som inte naturligt kan placeras i någon av våra huvudkategorier: likviditet, solvens, lönsamhet och effektivitet. Därtill finns en rad ekonomiska variabler och begrepp som utgör komponenter när vi beräknar finansiella nyckeltal. I den här filmserien sammanställer vi dessa nyckeltal och variabler och visar hur de fungerar.

Målgrupp: för dig som jobbar med ekonomi på alla nivåer och snabbt behöver förstå komponenter och begrepp som används för att beräkna olika finansiella nyckeltal.

Innehåll: 

  1. Justerat eget kapital
  2. Rörelsekapital
  3. Sysselsatt kapital

Material: till den här filmserien finns ännu inget material att ladda ner.

Manus: Jakob Nordmark

Redaktör: Michel Bajuk

Justerat eget kapital

Justerat eget kapital (JEK) är ett alternativt mått på värdet på företagets egna kapital. Nyckeltalet anses ofta vara ett bättre mått på aktieägarnas kapital än eget kapital i balansräkningen eftersom nyckeltalet inkluderar obeskattade reserver. Justerat eget kapital ingår som komponent i beräkningen av många andra nyckeltal för bedömning av exempelvis stabilitet, risk och värde.

Formeln för justerat eget kapital är:

eget kapital + obeskattade reserver – skatt

På engelska kallas nyckeltalet Adjusted Equity.

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.

Andra nyckeltal och variabler

Justerat eget kapital
1
Rörelsekapital
2
Sysselsatt kapital
3