Kul att du vill testa MeritGO!

Om du ännu inte har ett konto så kan du bara titta på filmer utan hänglås. Vill du se hela utbudet kan du registrera dig för ett kostnadsfritt tidsbegränsat testkonto eller teckna abonnemang! Om du redan har ett konto så kan du logga in här!

Om kursen
Om avsnittet
Material

Andra nyckeltal och variabler

Det finns en rad nyckeltal som inte naturligt kan placeras i någon av våra huvudkategorier: likviditet, solvens, lönsamhet och effektivitet. Därtill finns en rad ekonomiska variabler och begrepp som utgör komponenter när vi beräknar finansiella nyckeltal. I den här filmserien sammanställer vi dessa nyckeltal och variabler och visar hur de fungerar.

Målgrupp: för dig som jobbar med ekonomi på alla nivåer och snabbt behöver förstå komponenter och begrepp som används för att beräkna olika finansiella nyckeltal.

Innehåll: 

  1. Justerat eget kapital
  2. Rörelsekapital
  3. Sysselsatt kapital

Material: till den här filmserien finns ännu inget material att ladda ner.

Manus: Jakob Nordmark

Redaktör: Michel Bajuk

Rörelsekapital

Rörelsekapital är ett mått på företagets kortsiktiga betalningsförmåga och kapitaleffektivitet. Nyckeltalet visar hur mycket omsättningstillgångar företaget har över för att driva verksamheten efter att de kortfristiga skulderna är betalda. Samtidigt visar rörelsekapitalet hur mycket av omsättningstillgångarna som finansieras av ägare och banker. Rörelsekapitalet indikerar därmed hur effektivt bolaget använder och genererar pengar i verksamheten.

Nyckeltalet ingår som komponent i beräkningen av andra nyckeltal och används för att bedöma och analysera kapitalbindning och kassaflöde över tid.

Formeln för att beräkna rörelsekapital är:

omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

På engelska kallas nyckeltalet Working Capital.

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.

Andra nyckeltal och variabler

Justerat eget kapital
1
Rörelsekapital
2
Sysselsatt kapital
3