Kul att du vill testa MeritGO!

Om du ännu inte har ett konto så kan du bara titta på filmer utan hänglås. Vill du se hela utbudet kan du registrera dig för ett kostnadsfritt tidsbegränsat testkonto eller teckna abonnemang! Om du redan har ett konto så kan du logga in här!

Om kursen
Om avsnittet
Material

Andra nyckeltal och variabler

Det finns en rad nyckeltal som inte naturligt kan placeras i någon av våra huvudkategorier: likviditet, solvens, lönsamhet och effektivitet. Därtill finns en rad ekonomiska variabler och begrepp som utgör komponenter när vi beräknar finansiella nyckeltal. I den här filmserien sammanställer vi dessa nyckeltal och variabler och visar hur de fungerar.

Målgrupp: för dig som jobbar med ekonomi på alla nivåer och snabbt behöver förstå komponenter och begrepp som används för att beräkna olika finansiella nyckeltal.

Innehåll: 

  1. Justerat eget kapital
  2. Rörelsekapital
  3. Sysselsatt kapital

Material: till den här filmserien finns ännu inget material att ladda ner.

Manus: Jakob Nordmark

Redaktör: Michel Bajuk

Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital kallas även arbetande kapital och består av pengar som bolaget har lånat från ägare och långivare. Nyckeltalet visar hur stor del av företagets tillgångar som finansierats med räntebärande skulder. Sysselsatt kapital används främst som komponent i beräkningen av andra nyckeltal som mäter avkastning och effektivitet.

Formeln för att beräkna sysselsatt kapital är:

eget kapital plus räntebärande skulder.

På engelska kallas nyckeltalet Capital Employed.

 

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.

Andra nyckeltal och variabler

Justerat eget kapital
1
Rörelsekapital
2
Sysselsatt kapital
3