Om kursen
Om avsnittet
Material

Effektivitet

Behöver du beräkna ekonomisk effektivitet? Vill du förstå skillnaden mellan de olika nyckeltalen och hur de används?

Effektivitet mäter hur effektivt företaget använder kapital och olika typer av tillgångar för att generera omsättning. Effektivitet inkluderar arbetsintensitet och kapitalintensitet. Nyckeltalen beskriver bolagets produktivitet genom att jämföra användning av kapital i relation till arbete, produktion och andra aktiviteter. De många nyckeltalen i denna kategori indikerar olika aspekter av operativ prestanda.

I den här filmserien visar vi hur olika nyckeltal för effektivitet fungerar och hur de kan tolkas.

Målgrupp: för dig som jobbar med ekonomi på alla nivåer och snabbt behöver förstå hur nyckeltal för effektivitet fungerar och hur du kan analysera dem.

Innehåll: 

  1. Kapitalomsättningshastighet
  2. Rörelsekapitalomsättning
  3. Lageromsättning
  4. Omsättning av materiella anläggningstillgångar (produktion pågår)

Material: till den här filmserien finns ännu inget material att ladda ner.

Manus: Jakob Nordmark

Redaktör: Michel Bajuk

Kapitalomsättningshastighet

Kapitalomsättningshastigheten visar hur effektivt ett företag använder sitt kapital.

Nyckeltalet är samtidigt ett mått på företagets kapitalintensitet, alltså hur mycket kapital som verksamheten behöver.

Kapitalomsättningen används för att bedöma företagets förmåga att använda sina tillgångar för att generera intäkter.

Kapitalomsättningen används för att bedöma företagets förmåga att använda sina tillgångar för att generera intäkter genom att visa relationen mellan omsättning och tillgångar, alltså, försäljning per investerad krona under en period.

Formeln för att beräkna kapitalomsättningshastigheten är:

omsättning delat med totalt kapital.

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.

Effektivitet

Kapitalomsättningshastighet
1
Rörelsekapitalomsättning
2
Lageromsättning
3
Omsättning av materiella anläggningstillgångar
4