Kul att du vill testa MeritGO!

Om du ännu inte har ett konto så kan du bara titta på filmer utan hänglås. Vill du se hela utbudet kan du registrera dig för ett kostnadsfritt tidsbegränsat testkonto eller teckna abonnemang! Om du redan har ett konto så kan du logga in här!

Om kursen
Om avsnittet
Material

Effektivitet

Behöver du beräkna ekonomisk effektivitet? Vill du förstå skillnaden mellan de olika nyckeltalen och hur de används?

Effektivitet mäter hur effektivt företaget använder kapital och olika typer av tillgångar för att generera omsättning. Effektivitet inkluderar arbetsintensitet och kapitalintensitet. Nyckeltalen beskriver bolagets produktivitet genom att jämföra användning av kapital i relation till arbete, produktion och andra aktiviteter. De många nyckeltalen i denna kategori indikerar olika aspekter av operativ prestanda.

I den här filmserien visar vi hur olika nyckeltal för effektivitet fungerar och hur de kan tolkas.

Målgrupp: för dig som jobbar med ekonomi på alla nivåer och snabbt behöver förstå hur nyckeltal för effektivitet fungerar och hur du kan analysera dem.

Innehåll: 

  1. Kapitalomsättningshastighet
  2. Rörelsekapitalomsättning
  3. Lageromsättning
  4. Omsättning av materiella anläggningstillgångar (produktion pågår)

Material: till den här filmserien finns ännu inget material att ladda ner.

Manus: Jakob Nordmark

Redaktör: Michel Bajuk

Lageromsättning

Varulagrets omsättningshastighet visar hur effektivt ett företag hanterar sitt varulager.

Lageromsättningen mäter hur många gånger som varulagret omsätts under en period och visar därmed bolagets förmåga att sälja de varor som köps in. Nyckeltalet indikerar därmed hur effektivt företaget gör inköp i förhållande till försäljning.

Nyckeltalet används för att analysera och jämföra effektivitet mellan företag med stora varulager, särskilt handelsföretag.

Formeln för att beräkna lageromsättningen är:

kostnaden för sålda varor delat med det genomsnittliga varulagret.

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.

Effektivitet

Kapitalomsättningshastighet
1
Rörelsekapitalomsättning
2
Lageromsättning
3
Omsättning av materiella anläggningstillgångar
4