Kul att du vill testa MeritGO!

Om du ännu inte har ett konto så kan du bara titta på filmer utan hänglås. Vill du se hela utbudet kan du registrera dig för ett kostnadsfritt tidsbegränsat testkonto eller teckna abonnemang! Om du redan har ett konto så kan du logga in här!

Om kursen
Om avsnittet
Material

Effektivitet

Behöver du beräkna ekonomisk effektivitet? Vill du förstå skillnaden mellan de olika nyckeltalen och hur de används?

Effektivitet mäter hur effektivt företaget använder kapital och olika typer av tillgångar för att generera omsättning. Effektivitet inkluderar arbetsintensitet och kapitalintensitet. Nyckeltalen beskriver bolagets produktivitet genom att jämföra användning av kapital i relation till arbete, produktion och andra aktiviteter. De många nyckeltalen i denna kategori indikerar olika aspekter av operativ prestanda.

I den här filmserien visar vi hur olika nyckeltal för effektivitet fungerar och hur de kan tolkas.

Målgrupp: för dig som jobbar med ekonomi på alla nivåer och snabbt behöver förstå hur nyckeltal för effektivitet fungerar och hur du kan analysera dem.

Innehåll: 

  1. Kapitalomsättningshastighet
  2. Rörelsekapitalomsättning
  3. Lageromsättning
  4. Omsättning av materiella anläggningstillgångar (produktion pågår)

Material: till den här filmserien finns ännu inget material att ladda ner.

Manus: Jakob Nordmark

Redaktör: Michel Bajuk

Rörelsekapitalomsättning

Rörelsekapitalomsättningen är ett av flera nyckeltal som visar hur effektivt ett företag använder sitt kapital.
Nyckeltalet är ett mått på företagets kapitalbehov, alltså hur mycket kapital som verksamheten behöver.
Rörelsekapitalomsättningen används för att bedöma företagets förmåga att använda sitt rörelsekapital för att generera intäkter.
Formeln för att beräkna rörelsekapitalomsättningen är:
omsättning delat med rörelsekapital.
På engelska kallas nyckeltalet Working Capital Turnover.
I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.

Effektivitet

Kapitalomsättningshastighet
1
Rörelsekapitalomsättning
2
Lageromsättning
3
Omsättning av materiella anläggningstillgångar
4