Om kursen
Om avsnittet
Material

Likviditet

Behöver du beräkna likviditet? Vill du förstå skillnaden mellan de olika nyckeltalen och hur de används?

Likviditet är ett mått på den kortsiktiga betalningsförmågan, alltså förmågan att betala sina kortfristiga skulder i tid. Nyckeltalen för likviditet mäter förhållandet mellan de olika typerna av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i balansräkningen. Om likviditeten är för låg riskerar bolaget konkurs, men om den för hög bromsas avkastningen. Därför strävar de flesta bolag efter att hålla likviditeten på en lagom nivå.

I den här filmserien visar vi hur olika nyckeltal för likviditet beräknas och hur de kan tolkas.

Målgrupp: för dig som jobbar med ekonomi på alla nivåer och snabbt behöver förstå hur nyckeltal för likviditet fungerar och hur du kan analysera dem.

Innehåll:

  1. Balanslikviditet
  2. Kassalikviditet
  3. Kassakvot

Material: till den här filmserien finns ännu inget material att ladda ner.

Manus: Jakob Nordmark

Redaktör: Michel Bajuk

Kassakvot

Kassakvoten visar ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Nyckeltalet visar hur stor andel av de kortfristiga skulderna som företaget kan betala enbart med kontanter i kassan och kortfristiga placeringar som kan omvandlas till kontanter. Nyckeltalet används för att bedöma företagets kortsiktiga kreditvärdighet.

Formeln för att beräkna kassakvoten är:

kassa plus kortfristiga placeringar delat med kortfristiga skulder.

På engelska kallas nyckeltalet cash ratio.

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.

Likviditet

Balanslikviditet
1
Kassalikviditet
2
Kassakvot
3