Kul att du vill testa MeritGO!

Om du ännu inte har ett konto så kan du bara titta på filmer utan hänglås. Vill du se hela utbudet kan du registrera dig för ett kostnadsfritt tidsbegränsat testkonto eller teckna abonnemang! Om du redan har ett konto så kan du logga in här!

Om kursen
Om avsnittet
Material

Likviditet

Behöver du beräkna likviditet? Vill du förstå skillnaden mellan de olika nyckeltalen och hur de används?

Likviditet är ett mått på den kortsiktiga betalningsförmågan, alltså förmågan att betala sina kortfristiga skulder i tid. Nyckeltalen för likviditet mäter förhållandet mellan de olika typerna av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i balansräkningen. Om likviditeten är för låg riskerar bolaget konkurs, men om den för hög bromsas avkastningen. Därför strävar de flesta bolag efter att hålla likviditeten på en lagom nivå.

I den här filmserien visar vi hur olika nyckeltal för likviditet beräknas och hur de kan tolkas.

Målgrupp: för dig som jobbar med ekonomi på alla nivåer och snabbt behöver förstå hur nyckeltal för likviditet fungerar och hur du kan analysera dem.

Innehåll:

  1. Balanslikviditet
  2. Kassalikviditet
  3. Kassakvot

Material: till den här filmserien finns ännu inget material att ladda ner.

Manus: Jakob Nordmark

Redaktör: Michel Bajuk

Kassalikviditet

Kassalikviditet visar ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Kassalikviditeten anger hur stor andel av företagets kortfristiga skulder som kan finansieras med omsättningstillgångar exklusive varulager.

Det är helt enkelt ett nyckeltal som visar hur mycket tillgångar som företaget kan använda snabbt för att betala sina kortfristiga skulder i tid. Ju högre kassalikviditeten är, desto bättre är företagets förmåga att betala kortfristiga skulder i tid.

Formeln för kassalikviditet är:

omsättningstillgångar minus varulager delat med kortfristiga skulder.

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.

Likviditet

Balanslikviditet
1
Kassalikviditet
2
Kassakvot
3