Om kursen
Om avsnittet
Material

Lönsamhet

Behöver du beräkna lönsamhet? Vill du förstå skillnaden mellan olika nyckeltal för lönsamhet och hur de används?

Lönsamhet mäter företagets resultat i förhållande till omsättningen eller de olika typerna av kapital i balansräkningen under en period. Nyckeltalen anger hur effektivt bolaget tjänar pengar och kan ge en indikation på bolagets konkurrenskraft och ledningens förmåga.

I den här filmserien visar vi hur olika nyckeltal för lönsamhet beräknas och hur de kan tolkas.

Målgrupp: för dig som jobbar med ekonomi på alla nivåer och snabbt behöver förstå hur du kan använda och analysera nyckeltal för lönsamhet.

Innehåll:

  1. Bruttomarginal
  2. Rörelsemarginal
  3. Vinstmarginal
  4. Nettomarginal

Material: till den här filmserien finns ännu inget material att ladda ner.

Manus: Jakob Nordmark

Redaktör: Michel Bajuk

Publicerat: 2019-01-02

Bruttomarginal

Bruttomarginalen visar hur stort bruttoresultat ett företag genererat i förhållande till omsättningen.

Nyckeltalet visar hur stor andel av intäkterna som återstår efter alla direkta kostnader för produktionen av de produkter som bolaget har sålt.

Nyckeltalet används främst av företag som säljer fysiska varor, exempelvis handelsföretag och industriföretag.

Formeln för att beräkna bruttomarginalen är:
bruttoresultatet delat med omsättningen.

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.

Lönsamhet

Bruttomarginal
1
Rörelsemarginal
2
Vinstmarginal
3
Nettomarginal
4