Kul att du vill testa MeritGO!

Om du ännu inte har ett konto så kan du bara titta på filmer utan hänglås. Vill du se hela utbudet kan du registrera dig för ett kostnadsfritt tidsbegränsat testkonto eller teckna abonnemang! Om du redan har ett konto så kan du logga in här!

Om kursen
Om avsnittet
Material

Lönsamhet

Behöver du beräkna lönsamhet? Vill du förstå skillnaden mellan olika nyckeltal för lönsamhet och hur de används?

Lönsamhet mäter företagets resultat i förhållande till omsättningen eller de olika typerna av kapital i balansräkningen under en period. Nyckeltalen anger hur effektivt bolaget tjänar pengar och kan ge en indikation på bolagets konkurrenskraft och ledningens förmåga.

I den här filmserien visar vi hur olika nyckeltal för lönsamhet beräknas och hur de kan tolkas.

Målgrupp: för dig som jobbar med ekonomi på alla nivåer och snabbt behöver förstå hur du kan använda och analysera nyckeltal för lönsamhet.

Innehåll:

  1. Bruttomarginal
  2. Rörelsemarginal
  3. Vinstmarginal
  4. Nettomarginal

Material: till den här filmserien finns ännu inget material att ladda ner.

Manus: Jakob Nordmark

Redaktör: Michel Bajuk

Publicerat: 2019-01-02

Vinstmarginal

Vinstmarginalen visar hur stor vinst före skatt ett företag genererat i förhållande till omsättningen.

Nyckeltalet visar hur stor del av intäkterna som blir kvar efter att alla kostnader förutom skatt är betalda.

Nyckeltalet används för att bedöma lönsamheten i verksamheten inräknat räntekostnader för skulder.

Formeln för att beräkna vinstmarginalen är: resultat före skatt delat med omsättningen.

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.

Lönsamhet

Bruttomarginal
1
Rörelsemarginal
2
Vinstmarginal
3
Nettomarginal
4