Kul att du vill testa MeritGO!

Om du ännu inte har ett konto så kan du bara titta på filmer utan hänglås. Vill du se hela utbudet kan du registrera dig för ett kostnadsfritt tidsbegränsat testkonto eller teckna abonnemang! Om du redan har ett konto så kan du logga in här!

Om kursen
Om avsnittet
Material

Solvens

Behöver du beräkna solvens? Vill du förstå skillnaden mellan de olika nyckeltalen och hur de används?

Solvens är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan, alltså förmågan att betala sina långfristiga skulder i tid. Nyckeltalen för solvens mäter förhållandet mellan de olika typerna av kapital och skulder i balansräkningen. Nyckeltalen beskriver hur företagets kapital har finansierats, hur beroende bolaget är av externa finansiärer och därmed hur känsligt företaget är för räntor och amorteringar.

I den här filmserien visar vi hur olika nyckeltal för solvens beräknas och hur de kan tolkas.

Målgrupp: för dig som jobbar med ekonomi på alla nivåer och snabbt behöver förstå hur nyckeltal för solvens fungerar och hur du kan analysera dem.

Innehåll: 

  1. Soliditet
  2. Skuldsättningsgrad
  3. Finansiell hävstång

Material: till den här filmserien finns ännu inget material att ladda ner.

Manus: Jakob Nordmark

Redaktör: Michel Bajuk

Finansiell hävstång

Finansiell hävstång används för att bedöma ett företags finansiella styrka, risk och även potential. Nyckeltalet visar hur stora företagets tillgångar är i förhållande till det egna kapitalet.

Nyckeltalet visar i vilken grad tillgångarna finansierats med lånat kapital. Därmed ger det en indikation på ägarnas förväntningar på hur externa lån och krediter ska öka avkastningen på deras investeringar, alltså det egna kapitalet.

Formeln för att beräkna finansiell hävstång är:

totala tillgångar delat med eget kapital.

På engelska kallas nyckeltalet ibland financial leverage ratio men oftast equity multiplier.

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.

Solvens

Soliditet
1
Skuldsättningsgrad
2
Finansiell hävstång
3