Kul att du vill testa MeritGO!

Om du ännu inte har ett konto så kan du bara titta på filmer utan hänglås. Vill du se hela utbudet kan du registrera dig för ett kostnadsfritt tidsbegränsat testkonto eller teckna abonnemang! Om du redan har ett konto så kan du logga in här!

Om kursen
Om avsnittet
Material

Solvens

Behöver du beräkna solvens? Vill du förstå skillnaden mellan de olika nyckeltalen och hur de används?

Solvens är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan, alltså förmågan att betala sina långfristiga skulder i tid. Nyckeltalen för solvens mäter förhållandet mellan de olika typerna av kapital och skulder i balansräkningen. Nyckeltalen beskriver hur företagets kapital har finansierats, hur beroende bolaget är av externa finansiärer och därmed hur känsligt företaget är för räntor och amorteringar.

I den här filmserien visar vi hur olika nyckeltal för solvens beräknas och hur de kan tolkas.

Målgrupp: för dig som jobbar med ekonomi på alla nivåer och snabbt behöver förstå hur nyckeltal för solvens fungerar och hur du kan analysera dem.

Innehåll: 

  1. Soliditet
  2. Skuldsättningsgrad
  3. Finansiell hävstång

Material: till den här filmserien finns ännu inget material att ladda ner.

Manus: Jakob Nordmark

Redaktör: Michel Bajuk

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden används för att bedöma ett företags finansiella styrka och risk.

Nyckeltalet visar hur stora bolagets skulder är i förhållande till det egna kapitalet. Därmed ger skuldsättningsgraden en indikation på räntekänsligheten, alltså hur beroende företaget är av pengar från externa finansiärer.

Formeln för att beräkna skuldsättningsgraden är:

totala skulder delat med eget kapital.

Formeln för att beräkna den justerade och mer detaljerade skuldsättningsgraden är:

justerade skulder delat med justerat eget kapital.

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.

Solvens

Soliditet
1
Skuldsättningsgrad
2
Finansiell hävstång
3