Om kursen
Om avsnittet
Material

Solvens

Behöver du beräkna solvens? Vill du förstå skillnaden mellan de olika nyckeltalen och hur de används?

Solvens är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan, alltså förmågan att betala sina långfristiga skulder i tid. Nyckeltalen för solvens mäter förhållandet mellan de olika typerna av kapital och skulder i balansräkningen. Nyckeltalen beskriver hur företagets kapital har finansierats, hur beroende bolaget är av externa finansiärer och därmed hur känsligt företaget är för räntor och amorteringar.

I den här filmserien visar vi hur olika nyckeltal för solvens beräknas och hur de kan tolkas.

Målgrupp: för dig som jobbar med ekonomi på alla nivåer och snabbt behöver förstå hur nyckeltal för solvens fungerar och hur du kan analysera dem.

Innehåll: 

  1. Soliditet
  2. Skuldsättningsgrad
  3. Finansiell hävstång

Material: till den här filmserien finns ännu inget material att ladda ner.

Manus: Jakob Nordmark

Redaktör: Michel Bajuk

Soliditet

Soliditet visar företagets långsiktiga betalningsförmåga. Soliditeten indikerar hur beroende företaget är av externa finansiärer och hur känsligt bolaget är för räntor och amorteringar. Nyckeltalet visar hur stor andel av företagets tillgångar som har finansierats med eget kapital.

Soliditeten används för att bedöma bolagets finansiella styrka och risker. Ju högre soliditeten är, desto bättre är företagets ekonomiska förmåga att hantera eventuella framtida finansiella motgångar.

Formeln för soliditet är:
justerat eget kapital delat med totala tillgångar.

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.

Solvens

Soliditet
1
Skuldsättningsgrad
2
Finansiell hävstång
3