Kul att du vill testa MeritGO!

Om du ännu inte har ett konto så kan du bara titta på filmer utan hänglås. Vill du se hela utbudet kan du registrera dig för ett kostnadsfritt tidsbegränsat testkonto eller teckna abonnemang! Om du redan har ett konto så kan du logga in här!

Om kursen
Om avsnittet
Material

Årsredovisning

I den här filmserien visar vi hur årsredovisningen görs i praktiken. Du får se hur arbetsprocessen hanteras för ett snabbt och smidigt arbete. Vi går igenom arbetet steg för steg. Fokus ligger på årsredovisning enligt K2 för aktiebolag men även K3 behandlas. Dessutom visas även hur deklarationen görs samt hur revisorns arbete hänger samman med den interna kontrollen.

Filmserien tar vid där vår filmserie ”Bokslut” slutar. Se filmer i den serien om du vill veta mer om upprättande av bokslut. I de animerade exemplen har vi av pedagogiska skäl tagit bort sådana värden/kolumner som inte nämns.  En komplett version av årsredovisningen finns under extra material.

Målgrupp: Filmerna passar dig som arbetar med redovisning och vill veta hur en årsredovisning görs på en grundläggande nivå. Du är t.ex.

 • Redovisningsekonom, redovisningskonsult eller ekonomiassistent. Du kan redovisning och har deltagit i bokslutsarbete, och nu vill ta ett steg till för att även kunna assistera eller på egen hand göra årsredovisningen
 • Ekonom och har goda ekonomikunskaper och kanske även gjort årsredovisningar
  • men behöver fräscha upp dina kunskaper
  • vill få bättre grepp om strukturen i arbetet
  • behöver veta lite mer om reglerna för att veta vad som måste vara med, respektive när och var ytterligare information kan få vara med
 • Chef eller styrelsemedlem – och vill ha en ökad insikt om årsredovisning och intern kontroll

Innehåll: 

 1. Introduktion
 2. Resultaträkning
 3. Balansräkning
 4. Noter
 5. Förvaltningsberättelse
 6. Revision, årsstämma och fastställelse
 7. Skillnader mellan K2 & K3
 8. Deklaration
 9. Intern kontroll

Material: Under fliken Extra material finns hänvisningar till faktakällor, uppställningsformer samt en årsredovisning för exempelföretaget Nätverkarna.

Utbildare: Ulrika Magni 

Manus: Ulrika Magni och Christer Månsson

 

 

Resultaträkning

I den här filmen går vi igenom hur resultaträkningen ska ställas upp om man tillämpar regelverket för K2. Vi går igenom hur vi steg för steg för över värdena i bokslutet för vårt exempelföretag Nätverkarna till deras årsredovisning.

Du får också se hur du arbetar enligt regelverket med att t.ex. förkorta rubriker eller helt utesluta vissa, och andra praktiska tillämpningsfrågor.

Till din hjälp bifogar vi också ett dokument under fliken Extra material, som visar vilka rubriker, poster och summeringar som krävs enligt K2 för resultaträkningen. Under den fliken hittar du även hänvisning till var du hittar en aktuell version av regelverket samt en kopia på den årsredovisning vi visar i filmen. I filmen är animeringarna förenklade av pedagogiska skäl så att t.ex. föregående års värden inte visas.

Årsredovisning

Introduktion
1
Resultaträkning
2
Balansräkning
3
Noter
4
Förvaltningsberättelse
5
Revision, årsstämma och fastställelse
6
Skillnader mellan K2 och K3
7
Deklaration
8
Intern kontroll
9