Nja, inte än, jag vill bläddra vidare!
Om kursen
Om avsnittet
Material

Årsredovisning

I den här filmserien visar vi hur årsredovisningen görs i praktiken. Du får se hur arbetsprocessen hanteras för ett snabbt och smidigt arbete. Vi går igenom arbetet steg för steg. Fokus ligger på årsredovisning enligt K2 för aktiebolag men även K3 behandlas.

Filmserien tar vid där vår filmserie ”Bokslut” slutar. Se filmer i den serien om du vill veta mer om upprättande av bokslut. I de animerade exemplen har vi av pedagogiska skäl tagit bort sådana värden/kolumner som inte nämns.  En komplett version av årsredovisningen finns under extra material.

Målgrupp: Filmerna passar dig som arbetar med redovisning och vill veta hur en årsredovisning görs på en grundläggande nivå. Du är t.ex.

 • Redovisningsekonom, redovisningskonsult eller ekonomiassistent. Du kan redovisning och har deltagit i bokslutsarbete, och nu vill ta ett steg till för att även kunna assistera eller på egen hand göra årsredovisningen
 • Ekonom och har goda ekonomikunskaper och kanske även gjort årsredovisningar
  • men behöver fräscha upp dina kunskaper
  • vill få bättre grepp om strukturen i arbetet
  • behöver veta lite mer om reglerna för att veta vad som måste vara med, respektive när och var ytterligare information kan få vara med
 • Chef – och vill ha en allmän insikt om arbetet med årsredovisning

Innehåll: 

 1. Introduktion
 2. Resultaträkning
 3. Balansräkning
 4. Noter
 5. Förvaltningsberättelse
 6. Revision, årsstämma och fastställelse
 7. Skillnader mellan K2 & K3

Material: Under fliken Extra material finns hänvisningar till faktakällor, uppställningsformer samt en årsredovisning för exempelföretaget Nätverkarna.

Utbildare: Ulrika Magni 

Manus: Ulrika Magni och Christer Månsson

 

 

Skillnader mellan K2 och K3

I den här filmen svarar vi på frågor om vad det är för skillnader när man gör en årsredovisning enligt K2 respektive K3-reglerna. De påverkar givetvis hela kedjan för löpande redovisning – bokslut – årsredovisning.  Vi lyfter fram var skillnaderna ligger och vad de innebär. Om du funderar på om ni ska välja K2  eller K3, så ger filmen god hjälp att får svar på den frågan. Du får också veta mer om var det är viktigt att du läser på lite extra i regelverken då det kan finnas olika möjligheter till val eller begränsningar vid hantering av vissa poster. I årsredovisningen blir de praktiska konsekvenserna också skilda krav på tilläggsupplysningar.

Årsredovisning

Introduktion
1
Resultaträkning
2
Balansräkning
3
Noter
4
Förvaltningsberättelse
5
Revision, årsstämma och fastställelse
6
Skillnader mellan K2 och K3
7