Om kursen
Om avsnittet
Material

Balansräkning

Vad är en balansräkning? Hur fungerar den?

I den här filmserien visar vi hur företagsekonomi fungerar och förklarar hur de olika rapporterna och begreppen samspelar.

Målgrupp:

För dig som börjar med ekonomi, för dig som behöver hjälp med att förklara olika företagsekonomiska funktioner för icke-ekonomer och även för dig som jobbar med ekonomi och behöver repetera olika moment, begrepp och samband

Innehåll: 

  1. Balansräkning: grunder
  2. Balansräkning: struktur
  3. Balansräkning: exempel

Material: För denna filmserie finns inget tillgängligt extramaterial.

Utbildare: Michel Bajuk

Balansräkning: grunder

Balansräkningen är en ekonomisk rapport som sammanställer verksamhetens tillgångar och skulder + eget kapital. Tillgångar är allt som företaget äger och som har ett bokfört ekonomiskt värde. Skulder och eget kapital visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget och med externt kapital. Alla tillgångar tillhör någon. Därför är tillgångarna alltid lika stora som skulder + eget kapital!

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.