Nja, inte än, jag vill bläddra vidare!
Om kursen
Om avsnittet
Material

Bokslut

Hur gör man bokslut? Hur ser arbetsgången ut? Vad är det som krävs och hur vet man att man gjort rätt? Vad är skillnaden mellan period och årsbokslut?

I den här filmserien visar vi hur bokslutsarbetet görs i praktiken. Du får se hur arbetsprocessen hanteras för ett snabbt och smidigt arbete. Vi går igenom arbetet steg för steg med tydliga exempel.

Målgrupp: För dig som arbetar med ekonomi – eller som ledare – och på en grundläggande nivå vill veta hur bokslut görs.

Du är t.ex.

 • Ekonomiassistent eller redovisningsekonom och ska börja arbeta med bokslut.
 • Ekonom som behöver en uppfräschning av arbetsgången för bokslut och få hjälp att sortera dina tidigare kunskaper i en struktur.
 • Chef som vill kunna kommunicera bättre med ekonomiavdelningen.
 • Chef och vill ha grepp om begreppen och veta vad du behöver ha koll på vid bokslut.
 • Chef som vill utveckla de interna rutinerna så redovisningspersonalen snabbt får den information de behöver. Så att de kan leverera boksluten i tid.

Innehåll: 

 • Introduktion
 • Vad är ett bokslut
 • Översikt av arbetsprocessen
 • Steg 1 – Löpande arbete
 • Steg 2 – Avstämningar och dokumentation
 • Steg 3 – Periodiseringar
 • Steg 4 – Värderingar
 • Steg 5 – Avskrivningar
 • Steg 6 – Dispositioner, avsättningar och skatteberäkning
 • Steg 7 – Avsluta räkenskapsåret

Material: För denna filmserie finns extramaterial för nedladdning.

Utbildare: Ulrika Magni

Manus: Ulrika Magni och Christer Månsson

Introduktion bokslut

I den här introduktionsfilmen beskriver vi främst för vem denna serie av filmer om bokslut riktar sig till. Du får också en bild av vad du kan räkna med att få ut av dem. Du får också tips om olika sätt att se filmerna beroende på dina behov.

Nedan finns arbetsmaterial för kursen: Göra bokslut i praktiken

Ladda ner filer

Bokslut

Introduktion bokslut
Avsnitt 1
Vad är ett bokslut?
Avsnitt 2
Arbetsprocessen
Avsnitt 3
Steg 1 – Löpande arbete
Avsnitt 4
Steg 2 – Avstämningar och dokumentation – Översikt
Avsnitt 5
Steg 2 – Avstämningar och dokumentation – Likvidkonton
Avsnitt 6
Steg 2 – Avstämningar och dokumentation – Reskontror
Avsnitt 7
Steg 2 – Avstämningar och dokumentation – Skattekonto
Avsnitt 8
Steg 2 – Avstämningar och dokumentation – Personalskatt
Avsnitt 9
Steg 3 Periodisering – Kostnader och intäkter
Avsnitt 10
Steg 3 Periodisering – Förutbetalda kostnader
Avsnitt 11
Steg 3 Periodisering – Upplupna intäkter
Avsnitt 12
Steg 3 Periodisering – Interimsskulder
Avsnitt 13
Steg 3 Periodisering – Personalkostnader
Avsnitt 14
Steg 4 Värderingar – Tillgångar och skulder
Avsnitt 15
Steg 4 Värderingar – Lager
Avsnitt 16
Steg 4 Värderingar – PIA & pågående arbeten
Avsnitt 17
Steg 5 – Avskrivningar
Avsnitt 18
Steg 6 – Dispositioner
Avsnitt 19
Steg 7 – Skatt & årsavslut
Avsnitt 20