Kul att du vill testa MeritGO!

Om du ännu inte har ett konto så kan du bara titta på filmer utan hänglås. Vill du se hela utbudet kan du registrera dig för ett kostnadsfritt tidsbegränsat testkonto eller teckna abonnemang! Om du redan har ett konto så kan du logga in här!

Om kursen
Om avsnittet
Material

Bokslut

Hur gör man bokslut? Hur ser arbetsgången ut? Vad är det som krävs och hur vet man att man gjort rätt? Vad är skillnaden mellan period och årsbokslut?

I den här filmserien visar vi hur bokslutsarbetet görs i praktiken. Du får se hur arbetsprocessen hanteras för ett snabbt och smidigt arbete. Vi går igenom arbetet steg för steg med tydliga exempel.

Målgrupp: För dig som arbetar med ekonomi – eller som ledare – och på en grundläggande nivå vill veta hur bokslut görs.

Du är t.ex.

 • Ekonomiassistent eller redovisningsekonom och ska börja arbeta med bokslut.
 • Ekonom som behöver en uppfräschning av arbetsgången för bokslut och få hjälp att sortera dina tidigare kunskaper i en struktur.
 • Chef som vill kunna kommunicera bättre med ekonomiavdelningen.
 • Chef och vill ha grepp om begreppen och veta vad du behöver ha koll på vid bokslut.
 • Chef som vill utveckla de interna rutinerna så redovisningspersonalen snabbt får den information de behöver. Så att de kan leverera boksluten i tid.

Innehåll: 

 1. Introduktion bokslut
 2. Vad är ett bokslut
 3. Arbetsprocessen
 4. Steg 1 – Löpande arbete
 5. Steg 2 – Avstämningar och dokumentation – Översikt
 6. Steg 2 – Avstämningar och dokumentation – Likvidkonton
 7. Steg 2 – Avstämningar och dokumentation – Reskontror
 8. Steg 2 – Avstämningar och dokumentation – Skattekonto
 9. Steg 2 – Avstämningar och dokumentation – Personalskatt
 10. Steg 3 – Periodiseringar – Kostnader och intäkter
 11. Steg 3 – Periodiseringar – Förutbetalda kostnader
 12. Steg 3 – Periodiseringar – Upplupna intäkter
 13. Steg 3 – Periodiseringar – Interimsskulder
 14. Steg 3 – Periodiseringar – Personalkostnader
 15. Steg 4 – Värderingar – Tillgångar och skulder
 16. Steg 4 – Värderingar – Lager
 17. Steg 4 – Värderingar – PIA & pågående arbeten
 18. Steg 5 – Avskrivningar
 19. Steg 6 – Dispositioner
 20. Steg 7 – Skatt & årsavslut

Material: För denna filmserie finns extramaterial för nedladdning.

Utbildare: Ulrika Magni

Manus: Ulrika Magni och Christer Månsson

Steg 5 – Avskrivningar

Avskrivningar görs för att fördela kostnader för större investeringar över flera år. I den här filmen visar vi hur det görs inklusive hur konteringen kan hanteras för månadsvis redovisning.

Lär dig underlätta arbetet genom att hålla koll på vad som ingår i det bokförda värdet av anläggningstillgångarna. I det ingår att hantera sådana anläggningstillgångar som säljs eller utrangeras.

Det är av stor vikt för att kunna få fram en bra dokumentation som visar att det bokförda värdet är korrekt. Du får tips om hur arbetet med dokumentationen kan underlättas.

Nedan finns arbetsmaterial för kursen: Göra bokslut i praktiken

Ladda ner filer

Bokslut

Introduktion bokslut
1
Vad är ett bokslut?
2
Arbetsprocessen
3
Steg 1 – Löpande arbete
4
Steg 2 – Avstämningar och dokumentation – Översikt
5
Steg 2 – Avstämningar och dokumentation – Likvidkonton
6
Steg 2 – Avstämningar och dokumentation – Reskontror
7
Steg 2 – Avstämningar och dokumentation – Skattekonto
8
Steg 2 – Avstämningar och dokumentation – Personalskatt
9
Steg 3 Periodisering – Kostnader och intäkter
10
Steg 3 Periodisering – Förutbetalda kostnader
11
Steg 3 Periodisering – Upplupna intäkter
12
Steg 3 Periodisering – Interimsskulder
13
Steg 3 Periodisering – Personalkostnader
14
Steg 4 Värderingar – Tillgångar och skulder
15
Steg 4 Värderingar – Lager
16
Steg 4 Värderingar – PIA & pågående arbeten
17
Steg 5 – Avskrivningar
18
Steg 6 – Dispositioner
19
Steg 7 – Skatt & årsavslut
20