Om kursen
Om avsnittet
Material

Kassaflöde

Vad är kassaflöde? Hur gör du en kassaflödesanalys? Hur hänger den ihop med balansräkning och resultaträkning?

I den här filmserien visar vi hur företagsekonomi fungerar och förklarar hur de olika rapporterna och begreppen samspelar.

Målgrupp: för dig som precis börjar jobba med ekonomi, för dig som behöver hjälp med att förklara olika företagsekonomiska funktioner för icke-ekonomer och även för dig som jobbar med ekonomi och behöver repetera olika moment, begrepp och samband

Innehåll: 

  1. Kassaflöde: grunder
  2. Kassaflöde: struktur
  3. Kassaflöde: exempel

Material: för denna filmserie finns inget tillgängligt extramaterial.

Utbildare: Michel Bajuk

Kassaflöde: struktur

I den här filmen visar vi hur kassaflödesanalysen är strukturerad. För att förstå kassaflödet behöver vi veta hur kassan förändrats under perioden. I analysen ingår kassaflöden från löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Kassaflöde från den löpande verksamheten delas upp i kassaflöde från affärsverksamheten (resultat), och rörelsekapital. Därmed består kassaflödesanalysen av fyra kategorier av kassaflöden.

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.