Kul att du vill testa MeritGO!

Om du ännu inte har ett konto så kan du bara titta på filmer utan hänglås. Vill du se hela utbudet kan du registrera dig för ett kostnadsfritt tidsbegränsat testkonto eller teckna abonnemang! Om du redan har ett konto så kan du logga in här!

Om kursen
Om avsnittet
Material

Kassaflöde

Vad är kassaflöde? Hur gör du en kassaflödesanalys? Hur hänger den ihop med balansräkning och resultaträkning?

I den här filmserien visar vi hur företagsekonomi fungerar och förklarar hur de olika rapporterna och begreppen samspelar.

Målgrupp: för dig som precis börjar jobba med ekonomi, för dig som behöver hjälp med att förklara olika företagsekonomiska funktioner för icke-ekonomer och även för dig som jobbar med ekonomi och behöver repetera olika moment, begrepp och samband

Innehåll: 

  1. Kassaflöde: grunder
  2. Kassaflöde: struktur
  3. Kassaflöde: exempel

Material: för denna filmserie finns inget tillgängligt extramaterial.

Utbildare: Michel Bajuk

Kassaflöde: struktur

I den här filmen visar vi hur kassaflödesanalysen är strukturerad. För att förstå kassaflödet behöver vi veta hur kassan förändrats under perioden. I analysen ingår kassaflöden från löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Kassaflöde från den löpande verksamheten delas upp i kassaflöde från affärsverksamheten (resultat), och rörelsekapital. Därmed består kassaflödesanalysen av fyra kategorier av kassaflöden.

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.