STÄNG FÖNSTER – TILLBAKA TILL FILMERNA
Om kursen
Om avsnittet
Material

Koncernredovisning

Du kommer att lära dig metoderna för koncernredovisning. I filmerna visas hur redovisningen konsolideras för bolag som ingår i en koncern och vilka regler som gäller för hur det ska göras.

Filmserien passar dig som kan redovisning. Huvudsaklig målgrupp är redovisningsekonomer, redovisningsansvariga, ekonomichefer och andra som har god vana vid redovisningsarbete. Den är även lämplig för att fräscha upp tidigare kunskaper, t.ex. från olika högskolekurser där koncernredovisning kan ha ingått. Filmserien beskriver en liten koncerns tillväxt under några år där det uppstår allt mer komplicerade transaktioner mellan moder- och dotterbolag, och hur dessa behöver elimineras för att kunna fastställa ett bokslut för koncernen och göra en koncernredovisning.

Vad är koncernredovisning?

I den här filmen ska vi kort besvara frågan om vad är egentligen koncernredovisning, samt vilka regelverk som styr och se på några grundläggande principer. Vi kommer också att se på hur och när arbetet startar med koncernredovisningen, vem som behöver en sådan och det huvudsakliga innehållet.

Ladda ner Excel-filen så får du möjligheter att i lugn och ro följa koncernens tillväxt över åren. Se flikarna i Excel-boken för de olika åren, samt för vissa kompletterande exempel.

Ladda ner filer

Koncernredovisning

Arbetsgång
Avsnitt 1
Försäljning, fordringar, skulder & andelar
Avsnitt 2
Internvinster, skatter & räntor
Avsnitt 3
Utdelning & obeskattade reserver
Avsnitt 4
Vad är koncernredovisning?
Avsnitt 5