Om kursen
Om avsnittet
Material

Moms

I den här filmserien kommer du att få träffa momsskatten som med sina fyra tassar visar momsens fyra ben. Du kommer att lära dig långt mer än bara grunderna om mervärdesskatt. I filmerna visas hur mervärdesskatten fungerar och vilka regler som gäller. Du får lära dig när moms ska påföras på en faktura och när du har rätt att göra avdrag för moms. Vi går igenom momssatserna och hantering vid omsättning som är skattepliktig med olika momssatser. Ett annat område är hanteringen när det är blandning av skattepliktig och inte skattepliktig omsättning. Du får också en genomgång av fakturerings- och redovisningsreglerna samt hur momsen fungerar i handel med andra EU-länder och med länder utanför EU. Du får en överblick på undantagen, vad som är beskattningsunderlaget och tidpunkten för redovisningens inträde. Omvänd moms behandlas samt även VMB – vinstmarginalbeskattning. Ett antal vägledande rättsfall beskrivs för att belysa problemen med tolkning och avgränsning. Filmerna är en serie filmer som kan ses fristående, t.ex. utifrån en aktuell fråga. De kan också ses som en serie som en kurs.

Målgrupp:
Filmerna passar dig som arbetar med hantering av moms, eller behöver ha förståelse, för att ha koll på att ni hanterar moms på rätt sätt. Du är t.ex.

 • Redovisningsekonom, redovisningskonsult eller erfaren ekonomiassistent som kan redovisning och är van vid löpande hantering av moms.
 • Ekonomichef eller revisor som vill få en ökad förståelse för hur regelverket ser ut och ska hanteras.
 • Ansvarig i annan roll och vill ha insikt på hur momsen påverkar verksamheten.

Innehåll: 

 1. Introduktion
 2. Momsskatten – del 1
 3. Momsskatten – del 2
 4. Momsskatten – rättsfall
 5. Undantag från moms – del 1
 6. Undantag från moms – del 2
 7. Undantag från moms – del 3
 8. Vem är skattskyldig
 9. Skattesatser
 10. Beskattningsunderlaget – del 1 (produktion pågår)
 11. Beskattningsunderlaget – del 2 (produktion pågår)
 12. Fakturering och redovisning (produktion pågår)
 13. Omsättningsland del 1 (produktion pågår)
 14. Omsättningsland del 2 (produktion pågår)
 15. Omsättningsland del 3 (produktion pågår)
 16. Avdragsrätt (produktion pågår)
 17. Avdragsrätt – undantag bilar (produktion pågår)
 18. Skatt och skattskyldighetens inträde (produktion pågår)
 19. Skattedeklaration (produktion pågår)

Utbildare: Therese Walerholt
Redaktör: Christer Månsson
Animatör: Ole Utne

Introduktion

I den här filmen går visar vi på de principerna för hur momsen är tänkt att flyta igenom produktionskedjan på sin väg till konsumenten, utan att bli en kostnad för producenterna.

Vi går igenom vad som menas med att momsen är en allmän indirekt skatt och att den är en konsumtionsskatt. Vissa verksamheter kan använda metoden VMB – vinstmarginalbeskattning och i filmen visas hur denna metod ser ut och vilka som kan använda den.

Moms

Introduktion
1
Momskatten – del 1
2
Momskatten – del 2
3
Momsskatten – rättsfall
4
Undantag från moms – del 1
5
Undantag från moms – del 2
6
Undantag från moms – del 3
7
Vem är skattskyldig
8
Skattesatser
9
Beskattningsunderlaget – del 1
10
Beskattningsunderlaget – del 2
11
Fakturering och redovisning
12
Omsättningsland del 1
13
Omsättningsland del 2
14
Omsättningsland del 3
15
Avdragsrätt
16
Avdragsrätt – undantag bilar
17
Skatt och skattskyldighetens inträde
18
Skattedeklaration
19