Nja, inte än, jag vill bläddra vidare!
Om kursen
Om avsnittet
Material

Transfer Pricing

Jobbar du i ett internationellt företag? Undrar du hur Transfer Pricing fungerar?

En enorm mängd varor, tjänster och andra transaktioner handlas inom multinationella koncerner över landsgränser och rätten att beskatta vinster flyttar därmed från en skattemyndighet till en annan. Det pris som gäller för bolagets kunder måste också gälla vid handel mellan bolag inom en koncern. Det betyder att den interna prissättningen måste vara armlängdsmässig, alltså marknadsmässig.

I den här filmserien visar vi hur Transfer Pricing fungerar. Vi går också igenom de olika regelverken och ger en orientering i hur de olika prissättningsmetoderna fungerar för beräkning av marknadsmässigt pris.

Målgrupp: för dig som jobbar  i koncerner med internationella transaktioner mellan olika koncernbolag och behöver förstå Transfer Pricing

Innehåll:

 1. Introduktion
 2. Vad är Transfer Pricing?
 3. Syfte
 4. Regler för prissättning
 5. Regler för dokumentation
 6. Prissättning: marknadsmässighet
 7. Prissättning: funktionell analys
 8. Prissättning: ekonomisk analys
 9. Marknadsprismetoden (CUP)
 10. Kostnadsplusmetoden (Cost Plus)
 11. Återförsäljningsprismetoden (RPM)
 12. Vinstfördelningsmetoden (PSM)
 13. Nettomarginalmetoden (TNMM)
 14. Val av metod för prissättning
 15. Dokumentation
 16. Benchmark: 3 metoder för prisjämförelser
 17. Benchmhark: hur gör man en prisjämförelse?
 18. Vad händer om lagarna inte följs?
 19. BEPS: samverkan mot skatteflykt med flytt av vinster
 20. Sammanfattning

Material: Till den här utbildningen finns inget material att ladda ner.

Utbildare: Per Degerman

Vad är Transfer Pricing?

Transfer Pricing är ”prissättningen av gränsöverskridande transaktioner” mellan företag i samma koncern. När det sker en överföring av varor, tjänster, finansiella tjänster eller immateriella tillgångar mellan bolag inom en koncern, eller när ett bolag använder ett annat bolags resurser, så måste transaktionen, eller nyttjandet, prissättas som om bolagen inte hade någon relation. Det hela bygger på sunt förnuft. En överföring av ett värde över en landsgräns medför en kostnad för det ena bolaget och en nytta för det andra samtidigt som beskattningsunderlaget påverkas.

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.

Transfer Pricing

Introduktion
Avsnitt 1
Vad är Transfer Pricing?
Avsnitt 2
Syfte
Avsnitt 3
Regler för prissättning
Avsnitt 4
Regler för dokumentation
Avsnitt 5
Prissättning: marknadsmässighet
Avsnitt 6
Prissättning: funktionell analys
Avsnitt 7
Prissättning: ekonomisk analys
Avsnitt 8
Marknadsprismetoden (CUP)
Avsnitt 9
Kostnadsplusmetoden (Cost Plus)
Avsnitt 10
Återförsäljningsprismetoden (RPM)
Avsnitt 11
Vinstfördelningsmetoden (PSM)
Avsnitt 12
Nettomarginalmetoden (TNMM)
Avsnitt 13
Val av metod för prissättning
Avsnitt 14
Benchmark: 3 metoder för prisjämförelser
Avsnitt 15
Benchmark: hur gör man en prisjämförelse?
Avsnitt 16
Vad händer om lagarna inte följs?
Avsnitt 17
BEPS: samverkan mot skatteflykt med flytt av vinster
Avsnitt 18
Sammanfattning
Avsnitt 19