Nja, inte än, jag vill bläddra vidare!
Om kursen
Om avsnittet
Material

Stresshantering

Vad händer i kroppen när du är stressad? Vilka tecken finns? Vad kan du göra för att minska stressen?

Den här filmserien hjälper dig att förstå din kropps reaktioner. Vi har alla erfarenhet av stress, men den kan ta sig skilda uttryck och beroende på vår livssituation kan vi ha tillgång till olika resurser.

När vi inte återhämtar oss tillräckligt, får vi automatiskt konkreta fysiska reaktioner. Dessa påverkar kroppens funktioner, utan att vi kan styra det. Var uppmärksam på varningssignalerna.

Du får i den här serien tips på hur du kan hantera stress så att du mår bättre, med medveten kost, träning, kropps- och andningsövningar samt strategier i ditt arbete.

Målgrupp: Du som upplever stress, och vill få praktiska tips på hur du kan minska din stress och öka återhämtningen.

Innehåll:

  • Introduktion till stress
  • Olika typer av stressystem
  • Honungsfällan
  • Vad händer om vi har brist på återhämtning?
  • Balansen på ditt energikonto
  • Praktiska tips
  • Stresshantering med hjälp av kroppen
  • Kroppsövningar 1 – 3

Material: Det finns inget material att ladda ner i den här serien.

Utbildare: Pernilla Larsson

Vad är stress?

I det här avsnittet får du en introduktion i vad stress är, vad det beror på och hur det kan upplevas olika för olika personer.

Alla har erfarenhet av stress, men det kan se olika ut för olika individer, beroende på vår erfarenhet. Stress uppstår när det är obalans mellan individens resurser och omgivningens krav. Beroende på vår personliga situation kan vi ha tillgång olika mycket resurser.

TAGGAR: stress, obalans

I denna filmserie finns inga filer för nedladdning.

Stresshantering

Vad är stress?
Avsnitt 1
Kamp, flykt eller spela död?
Avsnitt 2
Honungsfällan
Avsnitt 3
Vad händer i kroppen vid brist på återhämtning?
Avsnitt 4
Balansera ditt energikonto
Avsnitt 5
Praktiska stresshanteringstips – Kost
Avsnitt 6
Praktiska stresshanteringstips i vardagen
Avsnitt 7
Stresshantering med hjälp av kroppen
Avsnitt 8
Hitta din egen metod
Avsnitt 9
Kroppsövningar
Avsnitt 10