Kommunikation för ekonomer [30 filmer]

Presentationsteknik för ekonomer | del 1
Presentationsteknik för ekonomer | del 2
Kommunikationsstilar med DISC

Excel för ekonomer [90 filmer]

Avancerade diagram del 3 | Tips och tricks
Avancerade diagram del 2 | Diagram för jämförelser
Avancerade diagram del 1 | Diagram med två eller tre dimensioner
Dashboard i Excel
Effektiva rapporter i Excel
Hantera stora datamängder med Excel
Topp Excel-funktioner för ekonomer
Tips & Tricks i Excel
Skapa pivottabeller
×

Finansiella nyckeltal

Lönsamhet
Likviditet
Solvens
Effektivitet
Andra nyckeltal och variabler
×

Företagsekonomi [35 filmer]

Kassaflöde på 5 minuter
Balansräkning på 5 minuter
Resultaträkning på 5 minuter
Göra bokslut i praktiken
Transfer Pricing – crash course
×

Personlig effektivitet

Sätt SMARTA mål och prioritera din agenda