Excel kurs 105 filmer

Avancerade diagram del 1 | Diagram med två eller tre dimensioner
Avancerade diagram del 2 | Diagram för jämförelser
Avancerade diagram del 3 | Tips och tricks
Tips & Tricks i Excel
Topp Excel-funktioner för ekonomer
Pivottabell
Hantera stora datamängder med Excel
Effektiva rapporter i Excel
Dashboard i Excel
×

Kommunikation 54 filmer

PowerPoint i praktiken
Presentera med PowerPoint
Presentationsteknik | del 1
Presentationsteknik | del 2
Kommunikationsstilar med DISC
×

Finansiella nyckeltal 17 filmer

Lönsamhet
Likviditet
Solvens
Effektivitet
Andra nyckeltal och variabler
×

Företagsekonomi 87 filmer

Moms
Koncernredovisning
Kassaflöde
Balansräkning
Resultaträkning
Bokslut
Årsredovisning
Transfer Pricing
×

Personlig effektivitet 24 filmer

Outlook
Stresshantering
SMARTA mål