Mikrolärande

 

Vad är Mikrolärande?

Mikrolärande, eller ”microlearning” och ”bite-size” på engelska, innebär att lärandet delas upp i flera kortare bitar. I stället för att gå en stor kurs på flera timmar får du lärandet i små kortare bitar. Något som sägs vara mer effektivt då det är lättare att ta till sig lärande i kortare portioner jämfört med en kurs på flera timmar i sträck.

Ett exempel på mikrolärande är när lärande delas upp i flera kortare filmer. Ett exempel är MeritGO som vi skapat som består av närmare 300 korta filmer. Mikrolärande kan också vara textbaserat. Vilket format lärandet görs i spelar ingen roll så länge det är kort, koncist och relevant. Mikrolärande har en massa fördelar!

 
 
Fördel Utbildningarna är korta

Det är enkelt att kompetensutveckla sig då våra korta utbildningar varken kräver mycket tid eller stor ansträngning av dig eller dina medarbetare jämfört med vad längre utbildningar gör.

 
 Det sker på dina villkor

Lärandet sker helt på dina egna villkor då du kan kolla utbildningarna när du vill, var du vill och hur många gånger du själv vill. Något som är positivt för när du slipper bli störd och tappa fokus lär du dig mer.

 
 
 Du har möjlighet att repetera

Du och dina medarbetare har möjlighet att repetera det ni lär er hur många gånger ni själva vill vilket är bra för lärandet. Forskare har nämligen visat att ju mer repetition i lärandet, desto bättre.

 
Utbildningarna är relevanta

Du bestämmer själv när du vill lära dig och du väljer exakt det som just du vill lära dig eller få mer kunskap i. Dessutom är själva innehållet nedskalat till att endast innehålla det absolut viktigaste för att du ska lära dig så mycket som möjligt på kort tid.

 

Hur används mikrolärande i grupper?

Varje film i MeritGO möter vanligen en konkret fråga som är rimlig att ställa sig för en ekonom. T.ex. hur beräknas soliditet? Flera filmer i en serie är upplagda så att de besvarar en större fråga. T.ex. hur gör man ett bokslut? Genom att filmerna utgör moduler blir det möjligt att skapa spellistor som matchar olika kompetensbehov. Det är mycket användbart för att nyttja mikrolärande i grupper.

MeritGO är plattformen för mikrolärande inom affärsområdet Learning. Vi erbjuder stöd för grupper med att identifiera kompetensbehov – vad behöver ni kunna nästa år i er grupp? Och var står ni nu? Utifrån det kan vi skapa förslag till vilka filmer ni i gruppen bör se – en spellista. Vi skapar en struktur med anvisningar, Quiz, uppgifter etc för att bidra till att det blir en lärande process i den takt ni själva ser att ni vill ha. Vid behov kommer en kursledare till er – fysiskt eller via ett webbinarium. Då kan vi bearbeta de specifika frågor som uppstått under förstudierna med filmerna.

Vad är Blended Learning?

Lärande på egen hand och delvis med kursledare kallas ofta Blended Learning. Den pedagogiska metoden Flipped Classroom innebär för oss att deltagare först ser filmer för att få en grund, och därefter är det lämpligt att träffa en lärare.

En stor fördel med mikrolärande i grupp är det skapas en gruppdynamik som stödjer ett lärande samtal på arbetsplatsen. Samtalet i sig ger betydande effekter på lärandet. Att det sedan är synnerligen kostnadseffektivt i förhållande till traditionell kursverksamhet gör det hela än bättre. Ytterligare en fördel för både medarbetare och arbetsgivare är att lärandet kan hanteras på små stunder som t.ex. på väg till jobbet. Det går att få in i vardagen.