Excel för ekonomer [90 filmer]

Topp Excel-funktioner för ekonomer

Topp Excel-funktioner för ekonomer

Behöver du hjälp med en funktion? Är du nyfiken på hur du kan effektivisera ditt arbete i Excel med de vanligaste funtionerna? I den här filmserien demonstrerar vi våra favoritfunktioner för ekonomer.

Annika Graflund

Hantera stora datamängder med Excel
Dashboard i Excel

Dashboard i Excel

Genom att sammanställa och visualisera data i en "dashboard" i Excel kan du effektivisera analys och kommunikation av komplexa datamängder. I den här filmserien går vi igenom några grundläggande funktioner och metoder för hur du bygger en egen instrumentpanel.

Annika Graflund

Avancerade diagram del 1 | Diagram med två eller tre dimensioner

Avancerade diagram del 1 | Diagram med två eller tre dimensioner

Använder du Excel diagram för att presentera siffror? I den här kursen fokuserar vi på diagram med två eller tre dimensioner.

Annika Graflund