Finansiella nyckeltal

Andra nyckeltal och variabler

Andra nyckeltal och variabler

Vissa nyckeltal kan inte placeras i någon av kategorierna likviditet, solvens, lönsamhet och effektivitet. Därtill finns en rad ekonomiska variabler och begrepp som utgör komponenter i beräkningar av olika finansiella nyckeltal. I den här filmserien visar vi hur dessa nyckeltal och variabler fungerar.

Jakob Nordmark

Effektivitet

Effektivitet

Effektivitet visar olika typer av operativ prestanda och hur väl företaget använder sina tillgångar för att generera omsättning. De många nyckeltalen i denna kategori mäter bolagets produktivitet genom att jämföra användning av kapital i relation till arbete, produktion och andra aktiviteter.

Jakob Nordmark

Likviditet

Likviditet

Likviditet är ett mått på den kortsiktiga betalningsförmågan, alltså förmågan att betala sina kortfristiga skulder i tid. Nyckeltalen för likviditet mäter förhållandet mellan de olika typerna av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i balansräkningen.

Jakob Nordmark

Lönsamhet

Lönsamhet

Finansiella nyckeltal för lönsamhet mäter företagets resultat i förhållande till omsättningen eller i förhållande till de olika typerna av kapital i balansräkningen. Nyckeltalen anger hur effektivt bolaget tjänar pengar och kan ge en indikation på bolagets konkurrenskraft och ledningens förmåga.

Jakob Nordmark