Företagsekonomi [35 filmer]

Hur gör jag en resultaträkning? Hur upprättar jag en balansräkning? Hur fungerar kassaflödesanalysen? Hur gör jag ett bokslut? 

I våra filmserier om företagsekonomins grunder går vi igenom de viktigaste ekonomiska processerna och rapporterna. Vi visar hur allt fungerar och hänger ihop med tydliga exempel och visualiseringar. Filmerna riktar sig dels till dig som är ny i rollen som ekonom eller som kanske har ekonomiskt ansvar utan att vara ekonom. Filmerna kan också vara till hjälp även för dig som är senior ekonom och behöver hjälp med att förklara ekonomi för icke-ekonomer. Oavsett vilken erfarenhet du har – här kan du snabbt repetera och kalibrera din förståelse för olika koncept, begrepp och samband!

Transfer Pricing – crash course
Göra bokslut i praktiken