Alexander Grabner Jarlung

Alexander jobbar idag tillsammans med David JP Phillips, en av världens ledande inom ämnena presentationsteknik, storytelling och PowerPoint. Där är han ansvarig för alla internationella affärer och företag. För tillfället hjälper Alexander människor runt om i världen till att skapa, leda och presentera PowerPoint presentationer ur ett psykologiskt, neurologisk samt kognitivt perspektiv och har det senaste halva decenniet dedikerat sig åt att få mänskligheten att börja kommunicera bättre, roligare samt smartare tillsammans med varandra.

Alexander medverkar i följande filmserier:

Presentera med PowerPoint

PowerPoint i praktiken