Annika Graflund

Annika Graflund är en erfaren ekonom och utbildare inom Excel. Hon har jobbat som operativ Business Controller i mer än 20 år i flera olika typer av bolag. Hon har jobbat mycket med kalkyl- och databasprogram och har hållit många Excelutbildningar allt från klassrumsundervisning till program av Avancerad Excel för ekonomer, till webbinar och online-undervisning inom Meritmind Learning till microlearningkurser.