Camille Madelon

Camille är initiativtagaren till MeritGO och jobbade som innovationschef på Meritmind från 2017 och fram till våren 2019. Hon utvecklade den första prototypen för MeritGO 2017 och ansvarade därefter för tjänsten och affärsområdet fram till dess att hon flyttade till Frankrike våren 2019. Camille var tidigare Principal på The Boston Consulting Group (BCG) där hon jobbade med strategiutveckling, innovation, organisationsförändring och kompetensutveckling i mer än 12 år.