Christer Månsson

Christer Månsson är en erfaren ekonom, redaktör, kursutvecklare och utbildare inom ekonomi och IT. Han har även jobbat som rektor och VD.

Han har även mångårig konsulterfarenhet inom strategiskt arbete med utveckling och uppföljning av verksamheters idé, inre strukturer och förmåga att nå sina mål. Fokus är utbildningsverksamheter för vuxna och yrkesverksamma.

Han har även utbildning och en lång erfarenhet av coachning och karriärvägledning av ekonomer och IT-personal. Det har gett en djup förståelse för vilka kompetenser som är viktiga i olika yrkesroller.

Christer är en av redaktörerna för filmerna inom MeritGO.