Oskar Sergel

Oskar är föreläsare och utbildare i retorik, talarkonst och kommunikation och har specialiserat sig på att kommunikation och presentationsteknik för ekonomer. Parallellt med arbetet har Oskar skådespelande som hobby och bisyssla. Oskar har en bakgrund som gymnasielärare på två av landets mest framstående gymnasieskolor där han undervisade i retorik och språk.

Oskar medverkar i följande filmserier:

Presentationsteknik | del 2

Presentationsteknik | del 1