Per Degerman

Per har en lång och gedigen erfarenhet och är specialist på internationella skattefrågor och Transfer Pricing. Sedan 2017 har han varit global chef för skattefrågor på SSAB. Innan det ansvarade han för skatterapportering och Transfer Pricing på Electrolux. Per har också varit globalt ansvarig för Transfer Pricing på NASDAQ och arbetat på KPMG, då som rådgivare inom Transfer Pricing. Han bistod då såväl Svenska som utländska multinationella koncerner med kunskap i olika slags Transfer Pricing-frågor. Sedan 2012 är Per återkommande gästföreläsare på Handelshögskolan i Stockholm.

Per medverkar i följande filmserier:

Transfer Pricing