Ulrika Magni

Ulrika är en erfaren ekonomichef, redovisningsekonom och utbildare inom ekonomi och IT. Hon har mångårig erfarenhet som ekonomichef i flera företag inom privatvårdsbranschen. Vissa av dessa företag ingår i börsnoterade internationella vårdkoncerner vilket innebär att de har höga krav på ekonomisk rapportering. Något som lett till en djup kompetens inom affärssystem och Excel.

Ulrika medverkar i följande filmserier:

Årsredovisning

Bokslut